Tai Yang Bing 太阳饼

Tai Yang Bing 太阳饼

Lao Po Bing 老蔢饼

Lao Po Bing 老蔢饼

Yu Tou Bing 芋头饼

$6.00
In stock
SKU
GT085

Made from flour with yam filling

5 pcs per pack