Dragon & Phoenix Bing (Si Se Bing + Egg Cake)龙凤饼 (四色饼+鸡蛋糕)

Dragon & Phoenix Bing (Si Se Bing + Egg Cake)龙凤饼 (四色饼+鸡蛋糕)

Lian Zi & Bai He 莲子百合

2 packets of Lian Zi (500g each)
2 packets of Bai He (500g each)


Total 4 packets

$72.00
In stock
SKU
16